KotiSun-viemärisukitus sopii kaikille viemärimateriaaleille

KotiSun Viemäripalvelut Oy:n omakotitalon viemärin sukitus on suomalaisille kodeille suunniteltu ratkaisu kodin viemäreiden uudistamiseen. Tarjoamme kokonaisvaltaista viemäriremonttipalvelua kaikkiin viemäriputkiin, materi­aalista riippumatta. Luotettava ja turvallinen, VTT-sertifioitu menetelmämme on ketterä vaihtoehto kotisi viemäriremontille.

  • Nopea ja helppo
  • Turvallinen
  • Ei rakenteiden purkua
  • 50 vuotta lisää käyttöikää

Sukituksessa kotisi viemäriputken sisään asennetaan paineilman avulla erikoismassalla käsitelty sukka, joka tarttuu tiukasti al­kuperäisen viemäriputken sei­nämiin. Sukitus muodostaa vie­märiin uuden putkirakenteen, joka paikkaa mahdolliset reiät ja halkeamat ja uudistaa vanhan viemärin täysin. Sukitus jatkaa kotisi viemärin elinkaarta jopa 50 vuodella.

Tutustutaan, millaisia haasteita eri viemärimateriaaleissa on havaittu ja kuinka sukitus tarjoaa ratkaisut niihin.

 

Betoniviemärin sukituksen jälkeen juuret pysyvät poissa putkistostasi

Betoniviemäri oli varhaisimpia viemäriputkimateriaaleja, joita Suomessa asennettiin ja sitä käytettiin rakentamisessa laajalti 30-50-luvuilla. Vastoin tyypillistä käsitystä, myös betoniset pohjaviemärit on mahdollista uudistaa sukittamalla siinä, missä muutkin viemärityypit.

Betoniviemärin tyypilliset haasteet

Betonilla on materiaalina muutamia ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat sen kestävyyteen viemäriputkena. Tyypillisin haaste pihan läpi kulkevissa pohjaviemäreissä ovat betonipinnan läpi kasvavat pihakasvien juuret, jotka heikentävät putken rakennetta ja saattavat aiheuttaa tukkeumia. Myös maaperän liikehdintä ja viemäriin kohdistuva kuormitus ovat tavallisia haasteita betonisessa pohjaviemärissä.

Sisäpuolisesti viemärin pinta saattaa kulua jäteveden sisältämän hiekan hankauksen seurauksena. Vaikka betoni onkin varsin luja materiaali, sekään ei ole viemärimateriaalina ikuinen. Tyypillisesti betoniviemärin laskennallinen käyttöikä on keskimäärin 40-50 vuotta.

Betoniviemärin sukitus

Viemäri on suositeltavaa uudistaa aina hyvissä ajoin, ennen tapahtuneita vaurioita. Kun vanha betoniputkisto on edelleen käyttökunnossa, pystytään sukitus tekemään nopeasti, kustannustehokkaasti sekä ilman kaivuutöitä.

Ennen uuden putkiston asentamista betoniviemäristö käydään läpi työkalulla, jonka ketjumainen pää puhdistaa sisäpinnan tehokkaasti, mutta hauraalle betoniputkelle sopivan hellävaraisesti. Tämän jälkeen irronnut lika ja viemäriin kertynyt hiekka huuhdellaan pois paineistetulla vedellä. Puhtaaksi pesty betoniviemäri sukitetaan kunnan viemärille saakka.

Sukitus estää betoniputken läpi tunkeutuvien kasvien pääsyn viemäriputken sisään ja luja rakenne estää routivan maan mahdollisesti aiheuttavat vahingot. Uusi kotisi viemäriputkisto kulkee turvallisesti vanhan betoniviemäristön sisällä.

 

Valurautaviemärin sukitus lujittaa reagointiherkän putken

60-luvulla Suomessa raken­nettiin suuri määrä omakoti­taloja, joissa suosittiin pääasiallisesti valurautaviemäreitä. Valurauta on edelleen melko laajasti käytetty viemärimateriaali. Asennusta ja liitostekniikkaa on kuitenkin uudistettu vuosikymmenien kuluessa, mutta joitain tyypillisimpiä haasteita kohdataan edelleen.

Valurautaviemärin tyypilliset haasteet

Va­lurautaviemäri on luja materiaali, mutta sen ominaispiirre on reagointiherkkyys ympäristöön – putken läpi virtaavan jäteveden kovuus ja happamuus sekä ympäristön lämpötila ja kosteus aiheuttavat muutoksia putken sisä- ja ulkopinnalla. Pintamuutokset vaikuttavat valurautaviemärin mekaaniseen kestävyyteen, jonka vuoksi valurautaviemärin käyttöikä sijoittuu tyypillisesti laajaan 30-60 vuoden ikähaarukkaan.

 

Valurautaviemärin sukitus

Valurautaviemärin sukitus alustetaan käsittelemällä putken sisäpinta työkalulla, jonka ketjumainen pää on omiaan valurautaputken käsittelyyn. Näin sisäpinnalle kertynyt lika ja mahdolliset tukkeumia aiheuttavat ruostemuodostumat saadaan poistettua tehokkaasti. Putkisto pestään puhtaaksi, jonka jälkeen viemäri sukitetaan aina kodin lattiakaivosta kunnan viemärille saakka. Uusi viemäriputkisto paikkaa mahdolliset ruosteen muodostamat reiät valurautaputken pinnassa ja koko järjestelmä on tiivis sekä yhtenäinen.

Sukitetun valurautaputken sisäpinta on si­leä ja liukas, joka ehkäisee tukok­sien syntymistä ja lian kiinnitty­mistä putken seinämiin. Lisäksi uudistettu viemäri kestää hyvin jä­tevedessä olevia suoloja, happamuutta ja teol­lisia aineita sekä on erittäin lämmönkestävä.

 

Mekaanista kestävyyttä muoviviemärin sukituksella

Muoviviemärit yleistyivät 70-luvulla vahvasti kaikessa rakentamisessa ja se on yleisin viemärimateriaali edelleen. Vaikka muoviviemäri on uusin viemärimateriaali, on niidenkin kohdalla ryhdytty kunnostustoimiin. Kunnostustarpeiden ja tehtyjen viemärisaneerausten myötä muoviviemärille määritetty keskimääräinen käyttöikä on noin 40 vuotta.

Muoviviemärin tyypilliset haasteet

Muoviviemärin käyttöikään vaikuttavat useat tekijät – muun muassa putkessa kulkevan jäteveden sisältämät kemialliset aineet, lämpötilojen suuret vaihtelut sekä putken käyttöaste. Lisäksi eri muoviputkimateriaaleissa käytetyt muovin pehmittimet saattavat ajan myötä haihtua. Tämän seurauksena muoviputki usein kovettuu, jota kutsutaan lasittumiseksi. Lasittunut putki on hauras ja rikkoutuu herkästi, mikäli siihen kohdistuu mekaanista liikettä tai tärähtelyä.

Muoviputken asennuksissa liitostekniikka on myös oleellinen osa viemärijärjestelmän kestävyyttä. Liitoksissa on käytetty muun muassa tiivistysrenkaita ja liimaliitoksia, joiden tiiviys kärsii herkästi putken lämpöliikkeestä.

Muoviviemärin sukitus

Ennen sukitusta muoviputki käsitellään kokonaan läpi hiomapintaisella työkalulla. Tämä irroittaa putken seinämiin kertyneen lian sekä valmistelee sisäpinnan sukitusta varten. Tämän jälkeen lika ja muu irtoaines huuhdellaan putkistosta pois. Muoviputken sisään asennettava epoksilla käsitelty sukka kiinnittyy puhtaaseen, karhennettuun muoviputken seinämään tiukasti ja lujittaa koko putkijärjestelmän aina lattiakaivosta kunnan viemäriin saakka.

Sukitettu muoviputki kestää hyvin mekaanista liikettä sekä lämpölaajenemista, eikä lasittumisen ja siitä mahdollisesti seuraavan putkirikon vaaraa tarvitse enää pelätä.

Oletko huomannut kotisi viemäristössä vastaavia haasteita tai mietityttääkö viemärin kunto? Täysin maksuton viemärikuvaus ja ammattilaisemme arvio nykytilanteesta antaa varmuuden kotisi putkiston kunnosta!


Nopea, alle viikon kestävä viemärin sukitus pitää remontin kulut kurissa

Tavallisesti omakotitalon viemäriputkiston sukittaminen materiaalista riippumatta kestää alle viikon ja usein remontti on ohi jo 4 työpäivässä. KotiSun Viemäripalveluiden nopea ja tehokas asennuskonsepti takaa sen, että remontti vaikuttaa mahdollisimman vähän normaaliin asumiseesi ja työ toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Entä mitä viemärin sukitus tarkalleen maksaa ja mistä kulut koostuvat? Lue aiheesta lisää toisesta artikkelistamme.

Kategoriat: Ajankohtaista, Viemäriremontti, Yleinen |