Viemäriremontin hinta omakotitalossa – Mitkä asiat vaikuttavat hintaan?

Lähtötilanteen kartoitus määrittää saneerauskokonaisuuden

Omakotitalon viemärisaneeraus koskettaa tänä päivänä yhä useampaa omakotitaloasujaa suomalaisen talokannan ikääntyessä. Yli neljänkymmenen vuoden ikäiset ja joissain tapauksissa sitäkin uudemmat viemärit ovat tänä päivänä saneerauksen tarpeessa. Erityisesti vanhemmat valurauta- ja betoniviemärit alkavat olla elinkaarensa päässä ja kaipaavat uudistusta.

Viemäriremontin hinta on monisyinen kokonaisuus ja se muodostuu useasta tekijästä, kuten käytettävistä materiaaleista ja menetelmästä, asennusaikataulusta, työn sisällöstä sekä työn toteuttavan tahon menettelyistä. Pelkällä pintapuolisella arviolla on erittäin vaikeaa muodostaa todellista hintaa. Sen vuoksi lähtötilanteen kartoittaminen on tärkeää, jotta saadaan muodostettua räätälöity ja realistinen laskelma kohteen kustannuksista.

viemäriputkenkuvaus omakotitalossa

Viemäreiden lähtötilanne kartoitetaan viemärikuvauksella, joka on asiakkaalle maksuton. Viemärikuvauksella saadaan selville viemäreiden nykyinen kunto ja pystytään havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat. Tämän pohjalta asiantuntija suunnittelee kohteeseen sopivan viemäriremonttikokonaisuuden ja muodostaa tarjouksen hinnan.

 

Hintaan vaikuttavat tekijät

Materiaalit ja menetelmä

Usein viemäriremonttiin liittyy mielikuva pitkäkestoisesta työmaasta, jonka ajaa asukkaan pois kotoaan väliaikaismajoitukseen. Omakotitalon viemäriremontti on kuitenkin mahdollista toteuttaa asukasystävällisesti.

KotiSun Viemäripalvelut toteuttaa viemärisaneeraukset sukittamalla. Sukitus viemärisaneerausmenetelmänä on ollut käytössä jo vuosikymmeniä ja sen suosio on jatkuvassa kasvussa helppouden ja nopeuden vuoksi. Sukittaessa kodin rakenteita ja vanhoja viemäriputkia ei ole tarpeen purkaa, joka säästää asukkaan monilta kustannuksilta. Uusien pintamateriaalien lisäksi asukas välttyy uusien viemäriputkien hankkimiselta ja lisäsäästöä kertyy, kun asiakas voi asua normaalisti kotonaan koko remontin ajan.

Viemäriputken sukitus

Sukittaessa viemäriputken sisään asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty sukka, joka kiinnittyy olemassa olevan viemäriputken seinämiin ja muodostaa itsekantavan rakenteen. Sukitus tekee viemäriputkesta tiiviin, kestävän sekä paikkaa myös mahdolliset reiät ja halkeamat. Menetelmä sopii jokaiselle viemäriputkimateriaalille ja kodin viemäriputkiston käyttöikä on havaittu sukittamalla lisääntyvän helposti 50 vuodella.

 

Aikataulu

Viemärin sisäisten saneerausmenetelmien yksi suurin etu on nopeus. Sukitus on ajankäytön kannalta merkittävästi nopeampi toimenpide, kuin perinteinen viemäriremontti. Perinteisessä viemäriremontissa, joka saattaa kestää kuukausia, työntekijäkustannuksien määrä remontin lopullisessa kokonaishinnassa korostuu. Omakotitalon viemärisaneeraus saadaan sukittamalla toteutettua keskimäärin 5-7 työpäivässä, riippuen kohteesta.

 

Työn sisältö/kohteen tilanne

Suurikokoinen talo ei yksistään toimi synonyyminä korkealle viemäriremonttihinnalle, vaikka toisinaan nämä tekijät kulkevat osittain käsi kädessä. Mitä enemmän materiaaleja käytetään, sen korkeammalle hinta usein kohoaa. Kuitenkin vastoin ennakkokäsityksiä, saneerattavien putkien pituus ei nosta hintaa radikaalisti ylöspäin. Putkien pituus vaikuttaa omalta osaltaan hintaan, mutta tärkeämmät tekijät ovat muualla, kuten viemärin rakennetta monimutkaistavissa haarautuvissa kohdissa. Mikäli talon viemärirakenne on yksinkertainen ja haarojen kappalemäärä vähäinen, hinta on edullisempi. Jos taas rakenne on monimutkainen tai viemäri on tehty omaperäisellä tavalla, haarojen määrä yleisesti ottaen kasvaa ja viemärin sukituksen hinta nousee. Tämän vuoksi huolellisen kartoituksen ja työn suunnittelun tärkeys korostuu hinnan muodostamisessa.

Työstettävät viemäripisteet ja niiden määrä toimivat myös avaintekijöinä hinnan muodostumisessa. Viemäripisteet kuljettavat osaltaan likaveden pois. Viemäripisteisiin lukeutuvat muun muassa lattiakaivot, wc-laitteet, pesualtaat ja tuuletusputket. Viemäripisteitä voi siis olla useita ja määrä nousee helposti, jos rakennuksessa on esimerkiksi usea wc-tila, tai autotalliin on rakennettu lavuaaripiste.

Viemärisaneerauksen yhteydessä usein lähdetään uusimaan myös vesikalusteita ja päivitetään huonetilojen ilmettä. Esimerkiksi wc-istuimien, hajulukkojen, keittiö- tai allashanojen ja altaiden ja lattiakaivojen uusiminen on tavanomaista viemärisaneerauksissa. Samalla kun viemäristö saneerataan uuteen kuntoon, vesikalusteiden uusiminen tulee hoidettua.

 

Työn toteuttava taho

Pelkkä työn sisältö ja materiaalit eivät aina takaa omakotitalon viemäriremontti hintaa suoraan. Erilaisia lisäkustannuksia voi kertyä esimerkiksi remontin toteuttavan tahon työmenetelmistä ja yleisestä tavasta toimia. Sen vuoksi, jotta viemärisaneeraus olisi onnistunut kokonaisuus ja se olisi varmasti hintansa väärti, saneerauksen tekijän valitsemiseen kannattaa panostaa. Tekijän kokemus, sukituksiin suunniteltu asennusauto, hiotut työmenetelmät sekä asennuskonsepti tuovat työhön toimivaa tehokkuutta, joka nopeuttaa remonttia ja lisää asukkaan mielenrauhaa.

Kokemuksen lisäksi tietotaito on myös tärkeä ominaisuus saneerauskumppanissa. Pätevä kumppani osaa haasteita kohdatessaan ratkaista tilanteen ripeästi ja työ toteutuu aikataulussa. Lisäksi hyvän kumppanin kanssa asukas kokee saavansa äänensä kuuluviin ja yhteistyö on vaivatonta. Kumppani hoitaa velvollisuutensa ja saattaa saneerauksen onnistuneesti loppuun saakka. Luotettava tekijä myöntää työlleen takuun, joka toimii asiakkaan turvana ja antaa luottamusta ammattitaitoon sekä materiaalien laadukkuuteen.

 

Yhteenvetona

Useista tekijöistä muodostuva omakotitalon viemäriremontin hinta sukittamalla sijoittuu karkeasti 12 000 – 25 000 € hintahaarukkaan. Kuitenkaan kohdetta näkemättä ei voida arvioida kovinkaan tarkkaan kustannuksia, koska saneeraukset ovat aina rakennuskohtaisia. Omakotitaloasujan on myös mahdollista hyödyntää kotitalousvähennys tehdystä viemäriremontista, joka laskee remontin kokonaiskustannuksia. Kotitalousvähennystä haetaan itse ja verottaja päättää aina hakijan kotitalousvähennysoikeudesta.

Mikäli viemäriremontti mietityttää, varaa maksuton viemärin kartoitus, jonka pohjalta asiantuntijamme laskee sinulle tarjouksen kotisi viemärisaneerauksesta.

Kategoriat: Ajankohtaista, Viemäriremontti, Yleinen |